تجارب خانوادگی

 

حفظ تعهد خانوادگی

متعهد ساختن و متعهد نگهداشتن خانواده به کسبوکار در طی نسل ها یکی از دشوارترین عامل موفقیت کسبوکارهیا خانوادگی است. این کار نیازمند همکاری همه خانواده است.همچنین این موضوع بشدت در حین رشد و گسترش خانواده که اعضای خانواده بیشتر از موسس و کسبوکار فاصله می گیرند، اهمیت پیدا می کند.

خانواده فوردFord Family یک مدل متعالی از تعهد قوی به کسبوکار را ارائه داده اند، که اسم خانوادگیشان را بدوش میکشد. هنری فوردHenry Ford مدرنترین صنعت اتومبیل و شرکت فورد موتور Ford Motor را بنیان نهاد. شرکت فورد موتوربا برنامه ها و کارکنانی در سرتاسر دنیا، در وجهه بین المللی رشد کرد.علیرغم این رشد رویایی و موقعیت شان بعنوان دومین شرکت بزرگ صنعتی جهان، خانواده فورد 40٪ از سهام شرکت را در اختیار خود نگه داشتند که برای اطمینان از کنترل این شرکت عام بزرگ کافی بود. در سال 1999، ویلیام کلای فورد که بالای 30 سال بود، اولین عضو خانواده برای گماشته شدن بر ریاست شرکت خانوادگی بود. با اینحال، فورد نه تنها بخاطر کنترل قابل توجه خانواده بر حق کنترل سهام، رئیس شد بلکه ایشان در طی دهه 1980 تا 1990 بعنوان رئیس کمیته مالی شرکت، نقش کلیدی را در ساختاربندی دوباره شرکت فورد موتور ایفا کرده بود. قبل از آن، او مدیر عمومی فورد اسویتزرلندFord Switzerland و نایب رئیس مرکز تجاری Vice President of the Commercial Truck Center بود. ویلیام فورد راه او را برای ریاست از طریق تعهد قوی به کسبوکار خانوادگی در پیش گرفت. در بهار 1999، مدت زمان کوتاهی بعد از نامش بعنوان رئیس انتخاب شد، برنامهی بزرگ و مهم River Rouge شرکت فورد موتور به طور فاجعه آمیزی توسط انفجار و آتش صدمه دید.ویلیام فورد بعنوان یکی از اولین مدیران اجرایی در صحنه اظهار کرد که این آتش یکی از دردناک ترین و ناراحت کننده ترین روزها برای خانوادهی او بوده است. فورد، همانند جدش که شرکت را پایه ریزی کرده بود، چالش های منحصری را که او با آن روبرو خواهد شد، را می دانست. او پروتوتایپی واگن الکتریکی را که توسط شرکت تست شده بود به کار گذاشت که برنامه ریزی کرد در اوایل قرن 21 اجرا شود. هنگامی که ریاست را بعهده گرفت، تعهد فردیاش را به شرکت خانوادگی با گفتن "من می خواهم این شرکت را با تمام قدرتم اداره کنم، شرکت فورد موتور میراث من است و همیشه بخشی از زندگی من خواهد بود.

Note: Information from 'William Ford Aims to Show He's in the Driving Seat', The Times,

(UK) (29 January 1999), 33.

/ 0 نظر / 28 بازدید