برنامه ریزی استراتژیک

 

 5 دلیل برای اینکه چرا شرکت های موفق آن را انجام می دهند و چرا شما بایستی انجام دهید.

1. برنامه­ریزی استراتژیک احتمال موفقیت  را افزایش می دهد.

در سال 2001، ژورنال مدیریت کسب­وکارهای کوچک Journal of Small Business Management  نوشت که... "برنامه­ریزی تفاوت ایجاد می کند و می تواند احتمال شکست کسب­وکار را کاهش دهد" و "... شرکت هایی بدون برنامه های مستند
رشد کمتری نسبت به شرکت­های با برنامه ریزی در سطح بالا نشان می دهد."

 

2.  برنامه ریزی مسیر رشد سریعتر و شکوفائی بیشتر را هموار می کند.

  1. رشد سریع و شکوفایی بیشتر نتیجه برنامه استراتژیک است که لزوما دربرگیرنده اجرای فعالیت های مدیریتی اثربخش است.ژورنال بین المللی تحقیق و رفتار کارآفرینانه International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research نوشته است: مدیریت کارآمد رشد نیازمند فعالیت های مدیریتی رسمی است که اغلب گم می شوند.تعریف روشن و تفویض قدرت و مسئولیت، پاسخگویی بیشتر و برنامه ریزی برای مدیریت کارآمد  شرکت های خانوادگی در حال رشد ضروری است."

3. برنامه ریزی به شما اجازه می دهد تا نقش ها و مسئولیت های روشن تعیین کنید.

  1. برنامه استراتژیک تدوین می کند که دپارتمان های شرکت تان  و افراد و سازمان هابرای رسیدن به بروندادهای خواسته شده پاسخگو باشند. این ساختار، مسئولیت پذیری و بین کارکنان اجماع ایجاد می کند.  
  1. 4. برنامه ریزی به شما اجازه می دهد تا از مشکلات اجتناب کنید. برنامه استراتژیک مثل نقشه ای برای کسب­وکارتان است. آیا می توانید تصور کنید که بدون نقشه چطور می توانید از نیویورک به کالیفرنیا رانندگی کنید؟ شما می دانید که اگر هنگام رانندگی اشتباهی دور بزنید، چه اتفاقی می افتد-این کار  ناکامی ایجاد می کند و مانع  یشرفت­تان  می­شود. دور اشتباه در کسب­وکار، مشکلات پی­آمدی بسیاری در طول راه ایجاد می کند: کارکنان بی هدف، کاهش درآمد، کاهش بهره وری،  شدآرام، هزینه فرصت و لیستی از این سری مشکلات که پایانی ندارد .
  1. 5. روحیه افراد افزایش می یابد و هارمونی بهتر می شود. برنامه­ریزی استراتژیک به مدیران اصلی اجازه می دهد-هم مدیران خانوادگی و هم غیرخانوادگی-  تا در برنامه ریزی مشارکت کنند و به فرآیند آن کمک کنند. این جو ارتباطات باز را بین مدیران اصلی پرورش می­دهد و به آن ها حس مالکیت می ­دهد و هم احتمال انعطاف­پذیری برنامه و اجرای آن را افزایش می دهد.هنگامی که کارکنان اهداف­شان را بفهمند، احساس ارزش می کنند و چشم انداز مشترکی برای سازمان وجود دارد، شرکتی که روحیه بالای افراد و هارمونی بالا را تجربه خواهد کرد.Wayne Rivers is the president of The Family Business Institute, Inc. FBI’s mission is to deliver interpersonal, operational and financial  olutions to help family and closely-held businesses achieve breakthrough success. December 2007

  ترجمه: عبدالله ایراندوست

/ 0 نظر / 62 بازدید